Home | Verwenzorg | Ontstaan | Meedoen | Links | Contact
   Ereprijs voor Joke Zwanikken-Leenders
Ereprijs voor Joke Zwanikken-Leenders

Het bestuur van het Fonds Psychische Gezondheid (voorheen NFGV) heeft besloten de Ereprijs 2006 toe te kennen aan Joke Zwanikken-Leenders, beleidsmedewerker van de Reinier van Arkel groep.

Het bestuur van het fonds omschreef het als volgt:

'De Ereprijs wordt u toegekend voor uw grote bijdrage aan verbetering van de levensomstandigheden van psychiatrische patiënten, en met name de verwenzorg die door u is ontwikkeld en tot een bekend begrip is uitgebouwd.'

Het Fonds Psychische Gezondheid reikt iedere twee jaar een ereprijs uit aan een persoon of organisatie die een bijzondere bijdrage heeft gegeven aan de ontwikkeling van de geestelijke gezondheidszorg. Deze prijs - door ons het laureaat genoemd - wordt in 2006 voor de vijftiende keer toegekend. De uitreiking vindt plaats op de publieksdag van het fonds, op 18 mei 2006.

Website Fonds Psychische Gezondheid

Foto: Foto Stoops, Utrecht

   Boek over Bosch’ initiatief: ‘Verwenzorg, gewoon doen!’
Boek over Bosch’ initiatief: ‘Verwenzorg, gewoon doen!’

Het boek, 'Verwenzorg, gewoon doen', heeft verwenzorg-pionier Joke Zwanikken-Leenders samen met freelance-journalist Rob Bruntink geschreven. Het is een bijzonder kleurrijke en fraai uitgevoerde uitgave. Er staat in beschreven wat verwenzorg is en hoe het ontstaan is. Er wordt aandacht besteed aan zowel de verwenden als de verwenners: zij die verwend worden zijn meestal oud, eenzaam en hebben een grote behoefte aan zorg. Zij die verwennen hebben als band dat zij vinden dat de zorg niet verder mag verschralen, en dat het persoonlijke contact niet mag ondersneeuwen door de verzakelijkte manier van werken in de zorg.

Het boek bevat vele voorbeelden van verwenzorgactiviteiten. Omdat verwenzorg vooral bekend is geworden door de activiteiten die in ’s-Hertogenbosch en Vught hebben plaatsgevonden, staan er relatief veel ‘Brabantse ervaringen’ in. In het boek is duidelijk te zien dat verwenzorg ook door mensen buiten de gezondheidszorg een warm hart wordt toegedragen. Zo blijken voormalig Commissaris van de Koningin van de provincie Noord-Brabant Frank Houben en de burgemeester van Vught en ’s-Hertogenbosch, Jan de Groot en Ton Rombouts, tot de ‘verwenzorg-sympathisanten’ te worden gerekend.

In een hoofdstuk wordt stilgestaan bij de effecten die verwenzorg sorteert: wat doet het met de verwenden? Maar ook: wat doet het de verwenners en wat doet het met het imago van de zorg? Uit de praktijk blijken verwenzorgactiviteiten tot vele voordelen te leiden: de verwenden ervaren blijheid en geluk, de verwenners genieten niet minder van de activiteit en de zorg komt dank zij verwenzorg op een positieve wijze in het nieuws.

Aan het slot van het boek wordt aandacht besteed aan de tien drempels die de verwenzorger in de praktijk kan tegenkomen. Want hoewel de bekendheid en populariteit van verwenzorg in enkele jaren tijd fors gegroeid is, roept het ook weerstand op. Dat uit zich bij voorbeeld door reacties als ‘verwenzorg heeft niets met professioneel handelen te maken’ of ‘verwenzorg kost teveel tijd of geld’. Het hoofdstuk geeft tips over de vraag hoe met de weerstanden kan worden omgegaan.

Verwenzorg, gewoon doen! Rob Bruntink en Joke Zwanikken-Leenders.
Uitgeverij Elsevier gezondheidszorg, Maarssen.
1e druk / 2004 / 150 blz / fullcolour / gebonden.
ISBN 90 352 2663 1. 

Copyright © 2005 VERWENZORG. All rights reserved.